Women Helpline – Uttarakhan Rajya Mahila Aayog

421
S. No. Name & Designation Office Residence Email
1. Smt. Sarojini Kaintura
(Chairperson)
Uttarakhan Rajya Mahila Aayog, Mahila Sashaktikaran evam Bal Vikas Bhawan, Near Nanda Ki Chowki, Vikas Nagar Road, Sudwoaula, Prem Nagar, Dehradun – 248007  Uttarakhand
Phone:
0135-2775817 (Tele Fax)
Mobile: +91-9412551844

women.commission.uk@gmail.com

2. Smt. Prabhavati Gaur,
(Vice-Chairperson)
-do- Mobile: +91-9412026871

-NA-

3. Smt. Amita Lohani,
(Vice-Chairperson)
-do- Mobile: +91-9927772206

-NA-

4. Smt. Anita Lingwal,
(Member)
-do- Mobile: +91-9557180633

-NA-

5. Smt. Vimla Khanna,
(Member)
-do- Mobile: +91-9897974789

-NA-

6. Smt. Puspa Gautam,
(Member)
-do- Mobile: +91-9456119673

-NA-

7. Smt. Gazala Zabeen,
(Member)
-do- Mobile: +91-9917171441

-NA-

8. Smt. Krishna Khatri,
(Member)
-do- Mobile: +91-9997106263

-NA-

9. Smt. Saroj Devi,
(Member)
-do- Mobile: +91-9720598460

-NA-

10. Smt. Vishakha Khetwal,
(Member)
-do- Mobile: +91-9720809111

-NA-

11. Smt. Tara Pangtey,
(Member)
-do- Mobile: +91-9412163785

-NA-

12. Smt. Jaya Joshi,
(Member)
-do- Mobile: +91-9837206724

-NA-

13. Smt. Reja Chaudhari,
(Member)
-do- Mobile: +91-9412119013

-NA-

14. Ramindri Mundrawal,
Member secretary
-do- Mobile: +91-9412055822

-NA-